Navigation

Súpravy elektrických cigariet
Pozor! Kazety a zariadenia so spodnými ohrievačmi kaziet sú citlivé na hustotu použitej kvapaliny a akékoľvek následné syčanie, netesnosti atď. nie sú záručným problémom. Aktualizácia firmvéru zariadení je na vlastné riziko, prípadné vzniknuté chyby nie sú záručnými problémami!